Disk - Trasor, Handskar, Borste och Stålull

Kort beskrivning om disktrasor